+36 30 622 00 12 Hétvégén: 09:00 - 18:00

A TrS Hungary Kft (székhely: 5000 Szolnok Erzsébet utca 8., 16-09-021077, adószám: 32069806-2-16, képviseli: Handzsúr-Meleg Orsolya ügyvezető), mint a VR Szolnok üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) a virtuális és egyéb berendezések használatát az alábbi feltételek elfogadásával és betartásával biztosítja a szolgáltatást az igénybe vevők részére:

1. A virtuális és egyéb berendezések (a továbbiakban: berendezések) használója (a továbbiakban: Vendégek) az elfogadó nyilatkozat aláírásával, illetve a belépőjegyek megváltásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt használati és egyéb feltételeket. A Vendégek az elfogadó nyilatkozatban hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató az adatait a későbbiek során esetlegesen felmerülő jogvita (pld. a berendezések nem rendeltetésszerű, operátor utasításait figyelmen kívül hagyó használatból adódó károkozás) esetére – bizalmasan- kezelje.

2. A berendezéseket a 14 év alatti Vendégek kizárólag szülői, vagy nagykorú kísérő felügyelete mellett és a hozzájárulási nyilatkozat kitöltése után használhatják.

3. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a berendezések használata során a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások érhetik, ami adott esetben fejfáját, rosszullétet, egyensúlyzavart, valamint egyéb kellemetlen tünetet okozhat.

4. A 3. pontban foglaltakra is tekintettel az ittas, epilepsziás, egyensúlyzavarral küzdő, klausztrofóbiás, pánikbeteg és egyéb ehhez hasonló betegségekben szenvedő vendégek számára a berendezések használata SZIGORÚAN TILOS.

5. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a berendezések használatából adódó esetleges egészségügyi és egyéb károkért nem vállal felelősséget.

6. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a berendezések használata során az operátor utasításait minden esetben kötelesek követni, mert ellenkező esetben a Szolgáltató a berendezés használatát az adott Vendégnek megtilthatja és a helyiségből eltávolíthatja.

7. A Vendégek a berendezések használata során kötelesek a biztonsági és egyéb utasításokat betartani, a berendezéseken lévő biztonsági felszereléseket minden esetben a használat végéig igénybe venni.

8. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a berendezések nem rendeltetésszerű, az operátor utasításait figyelmen kívül hagyó használatból eredő esetleges balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a VR Szolnok egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol fogyasztás, valamint a Vendégek tudomásul veszik, hogy a VR Szolnok területén kamerarendszer működik.

10. A Vendégek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a berendezések használata során róluk készült fotók, illetve videók a közösségi oldalakra, illetve a Szolgáltató weblapjára felkerüljön.

11. A vendégek tudomásul veszik, hogy a berendezéseket kizárólag tiszta ruhában használhatják, és a VR Szolnok területén kötelesek tartózkodni a megbotránkoztató viselkedéstől és obszcén kifejezések használatától.

12. A vendégek tudomásul veszik, hogy a foglalt időpontra késedelmes érkezés esetén nem jogosítja fel őket plusz játékidőre, és az időpont automatikus csúsztatására sem.

13. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a megfelelő öltözet és a viselkedés megítélése a Szolgáltató kizárólagos joga. A Vendégek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a Vendégek nem alkalmasak a közösségben való megjelenésre (koszosak, büdösek, ittasak, bódultak, egyéb szerek befolyásoltsága alatt állnak, stb.), akkor megtagadhatja a berendezések használatát és a helyiségből eltávolíthatja.

14. A Vendégek tudomásul veszik, hogy amennyiben a nem rendeltetésszerű, az operátor utasításait figyelmen kívül hagyó használatból adódóan a berendezések, és egyéb a VR Szolnok területén lévő felszerelések károsulnak, megrongálódnak, akkor egy jegyzőkönyv felvétele mellett a Vendégek teljes kártérítésre kötelezhetők.

15. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a ruhatárban elhelyezett értékeik eltűnéséért, megrongálódásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

16. Az ÁSZF értelmezésére és a vitás kérdések eldöntésére a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó.

Szolnok, 2024. május 04.

TrS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság